Undervisning

Teori

Teoriundervisning foregår nede på køreskolen én gang ugentligt, hvor du sammen med en teorilærer får gennemgået det teoretiske stof. Undervisningen fungerer som hold, hvor du følger dit hold fra start til slut. Du kan dog ved sygdom eller andet fravær vælge at springe over på et andet hold, men vi anbefaler, at samme hold følges fra start til slut. Undervisningen foregår via projektor og sparring med din teorilærer, så det gennemgåede stof indlæres korrekt.

Manøvrebane

Inden praktisk kørsel skal du et smut forbi manøvrebanen. Man tager typisk 3 elever afsted sammen med en kørelærer, hvor grundlæggende og basale manøvrer såsom igangsætning, standsning, forlæns og baglæns 8-taller mm. bliver øvet. Fokusområdet på manøvrebanen er at lære eleven de mest elementære manøvrer uforstyrret og i trygge rammer. 

Det er vigtigt for at få optimal udnyttelse af baneturen at iføre sig nogle gode sko, så kontakten mellem fod og pedal bliver god. Det kan også være en god idé at tage noget afslappet tøj på, som du har det godt i, og som ikke generer dig. Så kan du bedre koncentrere dig fuldt ud om at køre bilen. Når vores køreskoleelever kommer bag et rat, forventer vi nemlig, at fokusset er på kørslen og ikke på alt muligt andet.

Praktisk kørsel

Du tildeles en kørelærer, som skal stå for den praktiske del af undervisning. Kørelæreren er ansvarlig for kørslen, og hans anvisninger følges efter murstensprincippet, hvor vi forsigtigt og velovervejet bygger ovenpå allerede indlært stof.

Mødestedet er typisk enten ved køreskolen eller ved Hellerup St. Du kan dog anmode om at blive hentet hjemme eller ved uddannelsesinstitution, såfremt opsamlingsstedet er nærliggende. Det er dog kørelærerens ret, såfremt han vælger at mødes ved køreskolen eller Hellerup St., og han vil så vidt muligt være imødekommende.

Undervisningen veksler mellem teori og praktisk kørsel, og dette er ufravigeligt. Ved al undervisning skal logbogen (kørebogen) være medbragt, da den er bevis for, at du må færdes i trafikken. Læs mere om regler under Handelsbetingelser.

Glatbane

Glatbanen er den sidste milepæl inden den praktiske prøve, og den bestilles typisk efter, at teoriprøven er bestået. Glatbanen bestilles, når kørelæreren har meldt eleven klar til køreskolen. Dette er for køreskoleelvens eget bedste, da en elev, der er sendt på glatbanen for tidligt, ikke får optimalt udbytte af turen.

Der trænes kørsel i høj fart og hårde opbremsninger på både tør vej og i glat føre, så eleven får en fornemmelse af, hvilke voldsomme kræfter, der påvirker bilen, og hvordan eleven skal beherske disse forhold. Det er nemlig vigtigt, at hver eneste elev er så tryg som muligt ved at køre i al slags vejr og under særlige vejr- og vejforhold.

Eksempelvis kan akvaplaning være farligt, ligesom det kan være farefuldt at køre over broer, der er blevet ekstra nedkølet, da der kommer vind og kulde nedefra. Hvis der er uventet meget vand på vejbanen, kan dette være svært at tilpasse bilens hastighed efter, men når du er køreskoleelev hos os, så gør vi vores bedste for at klæde dig bedst muligt på, så du bliver tryg ved at sidde bag rattet.