Undervisning

Teori

Teoriundervisning foregår nede på køreskolen én gang ugentligt, hvor du sammen med en teorilærer får gennemgået det teoretiske stof. Undervisningen fungerer som hold, hvor du følger dit hold fra start til slut. Du kan dog ved sygdom eller andet fravær vælge at springe over på et andet hold, men vi anbefaler dog at samme hold følges fra start til slut. Undervisningen foregår via projektor og sparring med din teorilærer så det gennemgået stof indlæres korrekt.

Manøvrebane

Inden praktisk kørsel skal du et smut forbi manøvrebanen. Man tager typisk 3 elever afsted sammen med en kørelærer hvor grundlæggende og basale manøvrer som igangsætning, standsning, forlæns og baglæns 8-taller mm. bliver øvet. Fokusområdet på manøvrebanen er at lære eleven de mest elementære manøvrer uforstyrret og i trygge rammer. Det er vigtigt for at få optimal udnyttelse af baneturen at iføre sig nogle gode sko så kontakten mellem fod og pedal bliver god.

Praktisk kørsel

Du tildeles en kørelærer som skal stå for den praktiske del af undervisning. Kørelæreren er ansvarlig for kørslen og hans anvisninger følges efter murstensprincippet hvor vi gelinde bygger ovenpå allerede indlærte stof.

Mødested er typisk enten ved køreskolen eller ved Hellerup St. Du kan dog anmode om at blive hentet hjemme eller ved uddannelsesinstitution såfremt det er nærliggende. Det er dog kørelærerens ret såfremt han vælger at mødes ved køreskolen eller Hellerup St. og han vil så vidt muligt være imødekommende.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og praktisk kørsel og dette er ufravigeligt. Ved al undervisning skal logbogen (kørebog) være medbragt da den er bevis for at du må færdes i trafikken. Læs mere om regler under Handelsbetingelser.

Glatbane

Glatbanen er den sidste milepæl inden den praktiske prøve og den bestilles typisk efter at teoriprøven er bestået. Glatbanen bestilles efter at kørelæreren har meldt eleven klar til køreskolen, da en for tidlig sendt elev på banen ikke får optimal udbytte af turen. Der trænes i kørsel i høj fart, hårde opbremsninger både på tør vej og glat føre så eleven får en fornemmelse af hvilke voldsomme kræfter der påvirker bilen og hvordan de skal beherske disse forhold.