Kørselsforbud

5,990.00 kr.

Til dig som har haft kørekort i mindre end 3 år (Særlig køreundervisning):

• Ubegrænset teoriundervisning (min. 7 lektioner )
• Ubegrænsede evaluerende teoriprøver.
• 8 kørelektioner (min. lovkrav )

Herudover skal du betale prøvegebyr på kr. 1.000,-
• Evt. ekstra kørelektioner kr. 500,-
• Leje af bil til praktisk prøve kr. 1600,-