Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er vigtige at gennemlæse og er typisk det der står med småt, men vi beder dig om bruge lidt tid på at forstå og sætte dig ind i reglerne vedrørende pauser, for sen afbud og generel gyldighed. Dette kan spare begge parter for misforståelser under forløbet.

Betaling
Beløbet for det købte produkt/service trækkes fra det anvendte kort efter et køb er gennemført via webshoppen

Pakketilbud
Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales via Visa/Dankort.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes kontant med din kørelærer til den til enhver tid gældende køretime-sats

Lovpakken
Lovpakken er gyldig i op til et år hvorefter den senest skal være afviklet. Er denne ikke afviklet bortfalder kravet til køreskolen og tilgodehavender bortfalder ligeledes. Ønsker eleven at fortsætte såfremt pausereglerne er overholdt kan eleven vælge at tilkøbe de resterende produkter via hjemmesiden eller fremmøde på køreskolen.

Løssalg
Hele beløbet betales ved bestillingen.

Fortrydelsesret
Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Helleruptrafik.dk efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

  • Efter start på teorihold: Det betalte beløb minus kr. 1.500,-
  • Efter manøvrebane: Det betalte beløb minus kr. 3000,-
  • Efter start på første kørelektion: Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 3.000,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Helleruptrafik.dk senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Manøvrebane: Pauseregler – Aflysning
Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter, skal du igen på manøvrebane mod ny betaling.

Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke indenfor fristen, eller ikke dukker op på dagen, skal du betale igen – se prisen under løssalg).

Glatbane: Pauseregler – Aflysning – Nægtet adgang
Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.

Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke indenfor fristen, eller ikke dukker op på dagen, skal du betale igen – se prisen under løssalg).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget lektion 18, og der mangler underskifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt ny betaling af glatbanen, se priser under løssalg på hjemmesiden.

Dokumentation
Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed ny betaling ifølge prislisten (se under løssalg på hjemmesiden).

Pauseregler
Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen.

Moms
Vi opkræver Dansk moms

Firmaoplysninger
Hellerup Trafik ApS
Gersonsvej 79, kl. th.
2900 Hellerup

Cvr: 33395930