FAQ

Hvornår må jeg begynde at tage kørekortet?

Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år. Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det at få kørekortet?
Det er individuelt, men et normalt kursus tager ca. 2-3 mdr. Hvis du gerne vil have kørekortet hurtigere er det vigtigt at anskaffe sin lægeerklæring samt få afviklet sit færdselsrelateret førstehjælpkursus hurtigst muligt.
Hvordan kan jeg starte på et kørekort?
Du kan komme ned til en af vores gratis introduktioner. Her vil vi fortælle dig alt om hvordan man tager et kørekort. Du kan efter introduktionen vælge om du gerne vil starte på køreskolen eller lige tænke over det.
Hvad betyder gratis introduktion?
Gratis introduktion betyder at du kan møde op til vores holdstart uden at tilmelde dig. Hvis du efter endt introduktion ikke har truffet en beslutning, behøver du ikke at tilmelde dig. Dette giver dig mulighed for at se køreskolen an før du vælger at starte.
Hvad betyder holdundervisning?
Det betyder at du får undervisning af en kørelærer som underviser foran en tavle. Du kan under hele undervisningen frit stille spørgsmål og få svar. Teorilæreren skal fungerer som sparringspartner.
Kan jeg vælge at tage undervisning på pc?
Nej, da vi helt bevidst har udeladt denne form for undervisning. Ifølge lovgivningen skal undervisningen være både pædagogisk og holdningsdannende. Vi mener at alene pc undervisning er upædagogisk og medfører at man ikke får indlært teorien på den korrekte måde. Vi kører derfor med kombineret projektor, – og tavleundervisning.
Hvis vi starter flere kan vi få rabat?
Ja, det kan sagtens lade sig gøre. Det vil typisk fremgå på hjemmesiden. Kontakt køreskolen for nærmere info.
Kan jeg vælge at tage alt teorien på en gang og gemme kørelektionerne til senere?
Nej, da teoriundervisning og den praktiske undervisning følges ad. Man lærer noget i teori og skal efterfølgende afprøve det i praksis. Du får udleveret en lektionsplan til første teorilektion, den fortæller hvad der skal tages fra gang til gang.
Hvor mange gange skal jeg komme til teori?
Du skal som min. komme til teori 8 gange. Vi kører med ubegrænset teori på køreskolen, så teorien kan tages flere gange hvis man har behov for det.
Kan jeg tage teorien igen og koster det ekstra?
Du kan tage teorien ligeså mange gange du har behov for uden yderligere omkostninger. I lovpakken har du adgang til ubegrænset teori i 12 mdr.
Hvorfor hedder det en lovpakke?
Det hedder en lovpakke, da det indeholder alle de obligatoriske og lovpligtige timer der skal tages. En lovpakke indeholder teori, manøvrebane, køreteknisk anlæg (glatbane) og 16 lektioner på vej.
Hvad er en manøvrebane?
En manøvrebane er det sted du starter med din praktiske undervisning. Der er 3 elever ad gangen på en manøvrebane. Det varer normalt 3 timer. En manøvrebane bliver også kaldt en kravlegård. Du skal lære at kravle før du kan gå.
Behøver jeg at tage på en manøvrebane?
Ja, da en manøvrebane er obligatorisk. Man må ikke starte sin køreundervisning på vej før man har været på en manøvrebane.
Hvordan får jeg tildelt en kørelærer?
Hvis man ikke har et specielt ønske om at få tildelt en bestemt kørelærer, vil køreskolen tildele den kørelærer som passer bedst med de tider man gerne vil køre. Køreskolen skal dog sammenstemme med kørelæreren for at bekræfte at han har plads i kalenderen.
Jeg kan kun køre om aftenen, kan det lade sig gøre?
Ja, det kan godt lade sig gøre, da man så vil få tildelt en kørelærer som kan køre om aftenen.
Kan jeg komme ud at køre i weekenden?
Ja det kan du godt, du aftaler tiden med din kørelærer.
Kan jeg skifte kørelærer, hvis kemien imellem mig og min kørelærer ikke passer?
Du kan altid skifte kørelærer i dit forløb hvis kemien mellem dig og din kørelærer ikke passer. Du betaler for dit kørekort og derfor skal du også være tilfreds med dit forløb. Du kan kontakte køreskolen og få skiftet kørelærer med det samme.
Hvordan foregår teoriprøven?
Du får vist 25 billeder og til hvert billede er der fra 2 – 4 svarmuligheder. For at bestå teoriprøven må du højst have fejl i 5 billeder.
Er der ventetid på en teoriprøve?
Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve. Den normale ventetid er ca. 2-3 uger.
Hvornår må jeg gå til teoriprøve?
Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.
Hvad koster en teoriprøve?

Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 1.000,- til alm. bil og kr. 890,- for en kontrollerende prøve. Gebyret dækker både den teoretiske og praktiske køreprøve. Ved bestilling af teoriprøver betales samtidig 120 kr. til administration af dokumenthåndtering og kørsel frem og tilbage til Borgerservice.

Hvordan kan jeg indstilles til en teoriprøve?
For at blive indstillet til en prøve skal du have følgende dokumenter klar. Ansøgningsskema (Fås på køreskolen eller manøvrebanen.) Kopi af sygesikring (En almindelig sort og hvid kopi) Førstehjælpsbevis (bestilles hos køreskolen) Lægeerklæring (husk at medbringe pasfoto – bestille hos egen læge) Alle dokumenter afleveres til køreskolen. Teoriprøven kan ikke bestilles før alle papirerne er blevet afleveret og godkendt. Det tager normalt 1 uge at få godkendt papirerne fra de er indleveret til køreskolen.
Hvad betyder det at mine papirer er sendt videre til embedslægen?
Det betyder at der har været en anmærkning i lægeerklæringen og derfor skal embedslægen godkende papirerne. Det vil normalt tage lidt længere tid at få godkendt sine papirer. F.eks. kan embedslægen bestemme at kørekortet kun kan udstedes for 2 år ad gangen.
Kan min praktiske prøve bestilles før min teoriprøve?
Nej den teoretiske prøve skal være bestået før den praktiske prøve kan bestilles.
Hvor hurtigt får jeg resultatet på min teoriprøve?
Du får svar med det samme efter prøven.
Hvad gør jeg hvis jeg ikke består min teoriprøve?
Du tager kontakt til din kørelærer som vil sørge for at bestille en ny teoriprøve til dig. Du skal betale for et nyt gebyr for at komme op til teoriprøven. Derfor er det vigtigt at man får øvet sig før man tager op til teoriprøven.
Hvornår kan jeg komme på glatbane (køreteknisk anlæg)?
Glatbanen bestilles på køreskolen efter en bestået teoriprøve. Den ligger typisk 1 uge før din praktiske prøve.
Hvornår kan jeg tidligst aflægge den praktiske prøve?
Du kan tidligst aflægge den praktiske prøve den dag du fylder 18 år.
Hvem bestiller den praktiske prøve?
Din kørelærer bestiller den praktiske prøve, når dig og din kørelærer i fællesskab vurderer at du er klar til at komme op.
Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske prøve?
Den praktiske prøve aflægges i skolevognen, dvs. den bil du har øvet i og kender.
Hvordan forløber den praktiske køreprøve?
Den praktiske prøve varer normalt 30- 45 minutter. Du bliver bedømt af en prøvesagkyndig (normalt politiassistent). Han indtager kørelærerens plads og vurderer om du har lært de nødvendige færdigheder og kan køre bilen sikkert gennem trafikken. Prøven starter med en gennemgang af bilens teknik.
Hvor lang tids pause må jeg holde i min undervisning?
Du må ikke holde pause i mere end 3 mdr. da dette vil medføre at du skal starte helt forfra.
Kan jeg få refunderet mine penge hvis jeg standser midt i mit forløb?
Ja du kan få refunderet det resterende beløb såfremt det er indenfor lovpakkens gyldighed. Lovpakken er gyldig i 1 år fra købsdatoen. Du betaler kun listeprisen for det du har taget og resten refunderes til din konto.
Hvor længe er mit kørekort gyldigt?
Kørekortet skal fornys hvert 15 år. Har du taget dit kørekort før d. 19/01-2013 skal kørekortet fornys når du fylder 70 år.